TIN TỨC

Bị tấn công mạng, sàn giao dịch chứng khoán New Zealand dừng hoạt động 3 ngày liên tiếp
[ Cập nhật vào ngày 03:00 ngày 02/10/2020 ] - [ Số lần xem: 812 ]

Cuộc tấn công DDoS đã làm sàn giao dịch chứng khoán New Zealand mất kết nối hoàn toàn trong nhiều ngày và cũng mới chỉ khôi phục một phần hoạt động.


Cuộc tấn công DDoS đã làm sàn giao dịch chứng khoán New Zealand mất kết nối hoàn toàn trong nhiều ngày và cũng mới chỉ khôi phục một phần hoạt động.
Quản trị Theo https://genk.vn/

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết