CỔNG DỮ LIỆU MỞ (Open Data Portal)

GIỚI THIỆU
Kho dữ liệu dùng chung là nền tảng quan trọng trong việc triển khai xây dựng đô thị thông minh; phục vụ triển khai các hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đồng thời đây là nguồn cung cấp dữ liệu làm cơ sở phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho tỉnh/thành phố.
Trên cơ sở Kho dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở được phát triển để tạo ra phương thức chia sẻ tài nguyên dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung với người dân, doanh nghiệp và tổ chức.
api.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG CỔNG DỮ LIỆU MỞ

- Thông qua Cổng dữ liệu mở, người dân, doanh nghiệp và tổ chức có thể:
 • Tham gia giám sát, quản lý các mặt hoạt động của chính quyền, xã hội.
 • Sử dụng dữ liệu mở tạo ra sản phẩm giá trị mới đóng góp cho hệ sinh thái ứng dụng, tiện ích để phục vụ cho người dân tốt hơn.
 • Góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nền kinh tế số của tỉnh/thành phố.
 • Đóng góp dữ liệu được hình thành trong quá trình khai thác phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của tỉnh/thành phố.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

 • Cho phép người dùng chia sẻ và khai thác dữ liệu theo nhiều hình thức khác nhau.
 • Tích hợp search engine, cho khả năng tìm kiếm nhanh, kết quả trả về được xếp hạng theo thứ tự phù hợp nhất với nội dung tìm kiếm.
 • Đồng bộ dữ liệu giữa các tổ chức, các đơn vị phát hành dữ liệu mở, có thể liên thông dữ liệu với nhau và tích hợp vào cổng dữ liệu quốc gia.
 • Liên kết dữ liệu điện toán đám mây, có khả năng mở rộng lưu trữ không giới hạn.
 • Cơ chế đồng bộ giữa các server, giúp giảm tải và tăng khả năng đáp ứng với lượng truy cập lớn. Sử dụng tường lửa để ngăn chặn việc truy cập trái phép, bảo vệ hệ thống chống xâm nhập.
 • Phân quyền tập dữ liệu theo từng nhóm, từng chủ đề vì thế có thể tra cứu và quản lý dễ dàng.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn qui định pháp luật Việt Nam.

CHỨC NĂNG NỔI BẬT CỦA CỔNG DỮ LIỆU MỞ

01. Bộ dữ liệu mở
 • - Giao diện web trực quan cho phép nhà xuất bản và người quản lý tập dữ liệu dễ dàng đăng ký, cập nhật và tinh chỉnh tập dữ liệu trong mô hình ủy quyền phân tán được gọi là ‘Tổ chức’. ‘Tổ chức’ cho phép mỗi nhà xuất bản có quy trình nhập và phê duyệt tập dữ liệu của riêng họ với nhiều thành viên. Điều này có nghĩa là trách nhiệm có thể được phân phối và quyền truy cập ủy quyền được quản lý bởi quản trị viên của từng bộ phận hoặc cơ quan thay vì tập trung.

api.
02. Tìm kiếm

  - Cổng dữ liệu mở cung cấp trải nghiệm tìm kiếm phong phú cho phép tìm kiếm nhanh chóng từ khóa ‘kiểu Google’ cũng như phân loại theo thẻ và duyệt giữa các tập dữ liệu liên quan. Người dùng có thể nhanh chóng xem bộ dữ liệu nào có sẵn, ở định dạng nào và với giấy phép nào, ngay từ kết quả tìm kiếm. Tất cả các trường của tập dữ liệu đều có thể tìm kiếm được.

Không gian địa lý (Geospatial).
03. Trình diễn dữ liệu

  - Xây dựng biểu đồ dựa trên dữ liệu.

  - Quản lý danh sách dữ liệu mở cơ quan như: Xem danh sách, sắp xếp danh sách, tìm kiếm danh sách,…

  - Công cụ xem trước dữ liệu có một loạt các tính năng mạnh mẽ để xem trước dữ liệu được lưu trữ trong DataStore bao gồm các chế độ:

 • Table view
 • Graphing data
 • Mapping data
 • Image data
api.
04. Liên kết, tích hợp dữ liệu

- Cho phép tạo một mạng liên kết các Cổng dữ liệu chia sẻ dữ liệu với nhau.

- Chức năng thu thập có thể được sử dụng để lấy siêu dữ liệu từ các cổng dữ liệu khác, nên Cổng dữ liệu có thể được sử dụng để tạo một mạng liên kết các cổng dữ liệu chia sẻ dữ liệu giữa nhau.

05. Siêu dữ liệu (Metadata)

- Cổng dữ liệu mở cung cấp một tập hợp siêu dữ liệu phong phú cho mỗi tập dữ liệu.

06. Datastore

- Cổng dữ liệu mở cung cấp một cơ sở dữ liệu đặc biệt để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc từ tài nguyên của Cổng.

- Giúp dữ liệu luôn được lưu trữ và quản lý tập trung riêng biệt với dữ liệu của hệ thống.

07. API
 • - Tất cả dữ liệu được cung cấp trên giao diện web đều có thể gọi thông qua API.

api.
08. Báo cáo, thống kê

- Quản lý mẫu báo cáo, danh sách báo cáo.

- Quản lý thông báo, tiêu chí đánh giá, thống kê đánh giá.

- Xem danh sách thống kê chung, thống kê cho cá nhân/cho cơ quan/ quản trị hệ thống.

09. Quản trị hệ thống

- Đăng ký và quản lý tài khoản: đăng ký tài khoản người dùng, quản lý tài khoản cá nhân, mật khẩu,...

- Quản lý thông báo theo tài khoản: thông báo theo tài khoản, danh sách thông báo, tìm kiếm thông báo, cấu hình thông báo.

- Quản lý danh sách thông tin tài khoản: Xem danh sách/ xem chi tiết/ tìm kiếm tài khoản trong phần quản trị.

- Sắp xếp danh sách tài khoản, quản lý vai trò, phân quyền tài khoản.

- Quản lý lịch sử truy cập.

10. Các quản lý khác

  - Quản lý danh sách câu hỏi: gửi câu hỏi/Gửi hỗ trợ, quản lý câu hỏi thường gặp/hỗ trợ.

  - Quản lý văn bản pháp luật về dữ liệu, điều khoản sử dụng.

  - Quản lý danh mục hệ thống.

  - Quản lý lịch vụ tích hợp, kết nối:

 • Hệ thống SMS, danh sách API cung cấp dữ liệu mở của cơ quan.
 • Danh sách API cung cấp dữ liệu từ hệ thống.
 • Danh sách cơ quan kết nối, tích hợp.

TIÊU CHUẨN, QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

 • Open Data Portal được xây dựng tuân thủ theo Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (Nghị định 47) được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 25/5/2021.
 • Tầm quan trọng của dữ liệu mở theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
 • Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 • Theo Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông thì Open Data là một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

CÔNG NGHỆ

 • Công nghệ: Webpage.
 • Tốc độ truy cập ổn định, bảo mật tốt.
 • Dễ dàng nâng cấp, mở rộng.
 • Quản lý, cập nhật thông tin đơn giản, dễ sử dụng.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT LIINK

A9-6, đường số 2, KDC Nam Long, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.
Website: www.liink.vn - Email: [email protected] - Điện thoại: (0292) 6 540 0050939 107 555 (Mr.Kiệt)