PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Phần mềm Quản Lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cung cấp đầy đủ tính năng đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của chuyên viên, lãnh đạo phụ trách.
Phần mềm cung cấp các công cụ cho phép chuyên viên, lãnh đạo có thể tra cứu, thống kê thông tin số liệu liên quan đến hoạt động tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân một cách nhanh, chính xác.
Cung cấp số liệu, thông tin về tình hình xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo mọi lúc, mọi nơi.

TÍNH ƯU VIỆT CỦA PHẦN MỀM

 • Cơ chế bảo mật thông tin và dữ liệu được thiết lập ở mức cao.
 • Sử dụng được cho hầu hết các thiết bị phổ biến hiện nay.
 • Vận hành đa nền Web App và Mobile App.
 • Đơn giản, dễ sử dụng.

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM - WEB APP

01. Thông tin tổng hợp
 • - Hiển thị thông tin tổng hợp về tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư.

  - Hiển thị biểu đồ phân tích, thống kê tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Quản lý hàng hóa linh động.
02. Tiếp dân

  - Tiếp nhận, theo dõi quá trình tiếp công dân.

  - Tra cứu, tìm kiếm thông tin tiếp công dân.

  - In sổ tiếp dân.

Quản lý hàng hóa linh động.
03. Đơn thư

- Tiếp nhận, theo dõi quá trình tiếp nhận đơn thư công dân.

- Tra cứu, tìm kiếm thông tin đơn thư của công dân.

- In phiếu tiếp nhận đơn thư.

Quản lý hàng hóa linh động.
04. Xử lý đơn thư

- Cập nhật tình hình, kết quả xử lý đơn thư của công dân.

- Theo dõi quá trình xử lý đơn thư của công dân.

- In phiếu kết quả xử lý đơn thư.

Quản lý hàng hóa linh động.
05. Tra cứu

  - Tra cứu thông tin công dân khiếu nại, tố cáo.

  - Theo dõi toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân.

Quản lý hàng hóa linh động.
06. Báo cáo, thống kê

  - Thống kê tổng hợp tình hình tiếp công dân.

  - Thống kê tổng hợp kết quả xử lý đơn thư.

  - Sổ tiếp dân.

  - Thống kê đơn thư theo thời gian.

  - Thống kê đơn thư theo đơn vị chuyển.

  - Thống kê đơn thư theo nguồn.

  - Thống kê trùng đơn.

Quản lý hàng hóa linh động.

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM - MOBILE APP

07. Tiếp dân

- Theo dõi, giám sát tình hình tiếp dân.

- Tra cứu, tìm kiếm thông tin tiếp công dân.

Quản lý hàng hóa linh động.
08. Đơn thư

- Theo dõi, giám sát tình hình tiếp nhận đơn thư.

- Tra cứu, tìm kiếm thông tin tiếp nhận đơn thư.

Quản lý hàng hóa linh động.
09. Báo cáo, thống kê

  - Thống kê tình hình tiếp dân.

  - Thống kê tiếp nhận đơn thư.

  - Thống kê tình hình xử lý đơn thư.

  - Thống kê tổng hợp.

Quản lý hàng hóa linh động.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT LIINK

A9-6, đường số 2, KDC Nam Long, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.
Website: www.liink.vn - Email: [email protected] - Điện thoại: (0292) 6 540 0050939 107 555 (Mr.Kiệt)