PHẦN MỀM QUẢN LÝ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Phần mềm Quản lý Thi đua, khen thưởng là một giải pháp hiệu quả để quản lý và đánh giá hoạt động thi đua, khen thưởng của các đơn vị.

Phần mềm Quản lý Thi đua, khen thưởng cung cấp đầy đủ các tính năng đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý thi đua, khen thưởng của chuyên viên và lãnh đạo phụ trách từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

Phần mềm cung cấp các công cụ cho phép chuyên viên, lãnh đạo có thể tra cứu, thống kê, theo dõi quá trình thi đua khen thưởng của cá nhân và tập thể một cách nhanh, chính xác.

Phần mềm này được thiết kế với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, giúp cho người dùng có thể quản lý và theo dõi hoạt động thi đua, khen thưởng của các đơn vị một cách dễ dàng và tiện lợi. Giúp cung cấp số liệu trực quan, tăng cường tính minh bạch, công khai thông tin về tình hình thi đua, khen thưởng ở mọi lúc, mọi nơi.

ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ QUY ĐỊNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 • Luật số 15/2003/QH11 Luật thi đua, khen thưởng.
 • ­Luật số 39/2013/QH13, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
 • ­Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
 • ­Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn nghị định 91/2017 quy định chi tiết Luật thi đua, khen thưởng.
 • Thông tư 38/2018/TT-BYT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế.
 • Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
 • Thông tư 05/2018/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM

 • Nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong hoạt động quản lý công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch.
 • ­Giúp giảm khối lượng công việc chuyên môn so với thực hiện thủ công, việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng được đồng bộ, tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • ­Cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo dễ dàng khai thác, theo dõi quá trình khen thưởng của các cá nhân, tập thể trong đơn vị để phục vụ và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.
 • Hoàn chỉnh kho dữ liệu quản lý công tác thi đua, khen thưởng.
 • ­­Sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên hầu hết các thiết bị.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

 • ­­Triển khai trên phạm vi một đơn vị hoặc nhiều đơn vị.
 • ­Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thông tin, báo cáo theo quy định.
 • Có khả năng liên thông, tích hợp với các hệ thống thông tin của đơn vị, của tỉnh.
 • ­Chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ Thi đua – Khen thưởng.
 • ­Số hoá hoàn toàn hồ sơ.
 • Xây dựng CSDL Thi đua – Khen thưởng điện tử.
 • ­Sử dụng được cho hầu hết các thiết bị phổ biến hiện nay.
 • ­Phần mềm vận hành trên nền Webpage, hỗ trợ sử dụng trên các thiết bị di động.
 • Đơn giản, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí và thời gian.

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM

1. Đối với các đơn vị Chủ quản, Cơ quan nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng
1.1 Phát động phong trào thi đua
 • ­- Phát động phong trào thi đua.

 • ­­- Định hướng thi đua.

 • ­­- Đăng ký tham gia phong trào thi đua.

 • ­­- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

 • ­­- Đánh giá phân loại công chức.

 • ­­- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể.

Phong trào thi đua
1.2. Quản lý khen thưởng
 • ­­- Tự động tiếp nhận và xử lý văn bản đề nghị khen thưởng.

 • ­­- ­Tự động lập và ra quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền.

 • ­­- Tự động in văn bằng, chứng nhận khen thưởng cho cá nhân, tập thể.

 • ­­- Tra cứu tức thời lịch sử thi đua, khen thưởng của đơn vị cấp dưới.

 • ­­- Cập nhật kết quả khen thưởng.

Quản lý khen thưởng
1.3. Quản lý sáng kiến
 • ­­- ­Cho phép tìm kiếm thông tin sáng kiến cán bộ.

 • ­­- ­­Cập nhật sáng kiến.

 • ­­- Import/Export thông tin sáng kiến.

Quản lý sáng kiến
1.4. Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng
 • ­­- Cho phép tìm kiếm thông tin kiểm tra khen thưởng.

 • ­­- Cập nhật thông tin công tác kiểm tra thi đua khen thưởng.

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng
1.5. Báo cáo tổng hợp
 • ­­- Đáp ứng hệ thống báo cáo, phân tích thông minh, đa chiều và đúng quy định theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP, Thông tư 12/2019/TT-BNV…

 • ­­- ­­Đáp ứng các báo cáo đặc thù ngành Giáo dục, Y Tế, Tư Pháp…

 • ­­- Nhận, phê duyệt báo cáo cấp dưới trực tuyến.

 • ­­- Tự động hoàn toàn việc tổng hợp báo cáo toàn ngành/địa phương.

 • ­­- Xây dựng CSDL Thi đua – Khen thưởng điện tử toàn ngành/địa phương.

Báo cáo tổng hợp
2. Đối với các đơn vị trực thuộc
2.1. Đăng ký phong trào thi đua
 • ­­- ­Đáp ứng Quy trình đăng ký thi đua trực tuyến cho tập thể.

 • ­­- ­Đáp ứng Quy trình đăng ký thi đua trực tuyến cho cá nhân.

Đăng ký phong trào thi đua
2.2. Quản lý khen thưởng
 • ­­- ­Tự động lập tờ trình, danh sách, báo cáo thành tích, hồ sơ đề nghị xét khen thưởng.

 • ­­- Gửi đề nghị xét, tờ trình xét khen thưởng trực tuyến lên cấp trên.

 • ­­- ­Quản lý quyết định khen thưởng chi tiết đến đối tượng được khen thưởng.

 • ­­- ­Tự động chuyển thành tích, kết quả khen thưởng vào hồ sơ CBCCVC.

 • ­­- ­Tìm kiếm, tra cứu tức thời lịch sử thi đua khen thưởng theo yêu cầu.

Quản lý khen thưởng
2.3. Quản lý sáng kiến
 • ­­- Cho phép tìm kiếm thông tin sáng kiến cán bộ.

 • ­­- Cập nhật sáng kiến.

 • ­­- Import/Export thông tin sáng kiến.

Quản lý sáng kiến
2.4. Hệ thống báo cáo
 • ­­- ­Tự động lập báo cáo thành tích, báo cáo, thống kê, báo cáo quản trị…

 • ­­- Gửi báo cáo trực tuyến lên cấp trên.

 • ­­- Đáp ứng hệ thống báo cáo, phân tích thông minh, đa chiều và đúng quy định theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP, Thông tư 12/2019/TT-BNV, Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH…

 Hệ thống báo cáo

CÔNG NGHỆ

 • ­Công nghệ: Webpage, ngôn ngữ Python.
 • ­Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL.
 • ­Hoạt động ổn định trên các trình duyệt: Edge, Firefox 80+, Chrome 80+.
 • ­Tốc độ truy cập ổn định, bảo mật tốt.
 • Dễ dàng nâng cấp, mở rộng.
 • Quản lý, cập nhật thông tin đơn giản, dễ sử dụng.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT LIINK

A9-6, đường số 2, KDC Nam Long, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.
Website: www.liink.vn - Email: [email protected] - Điện thoại: (0292) 6 540 0050939 107 555 (Mr.Kiệt)