📢📢Vì sao cần quản trị sản xuất?
[ Cập nhật vào ngày (15/05/2019) ]


📢📢Vì sao cần quản trị sản xuất?

 Bạn đang là chủ doanh nghiệp hay chủ của một cơ sở sản xuất nhỏ hay bạn đang có những ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Điều đó chắc chắn rằng bạn đã nghe hoặc biết đến hoặc biết rất rõ về khái niệm quản trị sản xuất và tầm quan trọng của nó. Vậy tại sao bạn cần phải quản trị sản xuất.
💯💯Quản trị sản xuất nhằm:
 💲Hoàn thành chức năng sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng số lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian phù hợp.
 💲Tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 💲Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về sản phẩm.
 💲Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Quản trị

  In bài viết